ChessAcademy.am

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ  ՆՅՈՒԹԵՐԻ (ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ) ՁԵՎԱՉԱՓԵՐ

 

Հոդվածները պետք է բավարարեն հետևյալ պահանջներին։ Հոդվածը պետք է պատրաստվի MS Word ծրագրով, անգլերենի տառատեսակը` Times New Roman: Տեքստի տառաչափը պետք է լինի 12, վերնագրերը՝ 14, էջերի քանակը սահմանափակվում է 4-10  էջով, բոլոր կողմերից եզրագծերը պետք է լինեն 20 մմ, տողերի հեռավորությունը` 1: Հոդվածի վերնագիրը պետք է գրված լինի մուգ (Bold) և մեծատառերով: Մեկ ազատ տող պետք է թողնել հիմնական տեքստի վերնագրի և առաջին տողի միջև: Հոդվածի ֆայլը պետք է անվանվի հետևյալ սկզբունքով՝ անուն - ազգանուն - հոդվածի վերնագիրը, օրինակ՝ Ջոն-Մայեր-Շախմատի ազդեցությունը երեխաների ճանաչողական զարգացման վրա:

Հոդվածները պետք է ներկայացվեն անգլերենով:

Հոդվածը պետք է ուղարկվի մինչև 2019 թ-ի ապրիլի 19-ը: Հեղինակները կտեղեկացվեն գիտական խորհրդի որոշման մասին  մինչև ապրիլի 20-ը:

Հղումներն ու մեջբերումները պետք է համապատասխանեն APA style-ին (www.apastyle.org
Developed by LAB64 LLC