ChessAcademy.am

Միջազգային գիտաժողովի ներկայացումներ

 • Լ.  Գարսիա (ՖԻԴԵ-ի ՇԿՀ հանձնաժողովի խորհրդական)               

«Շախմատի կրթական ուժը»

 

 • Ս. Խաչատրյան («Շախմատ»  գիտահետազոտական ինստիտուտի խորհրդի անդամ, դասախոս /ՀՊՄՀ Մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության ամբիոն)               

 Շախմատի կրթական արժեքը» 

 

 • Ա. Կոստև ( ԵՇՄ ՇԿՀ հանձնաժողովի  ներկայացուցիչ )                                                    ​​                     

Շախմատային կրթությունը ԵՇՄ-ում»

 

 • Վ. Սարգսյան («Շախմատ»  գիտահետազոտական ինստիտուտի գիտական ծրագրի ղեկավար, դոցենտ, հգթ)                                                                                                                             

 Շախմատի ուսուցման հետազոտության արդյունքները հոգեբանական տեսությունների և պրակտիայի շրջանակներում»

 

 • Ն. Մելքոնյան    («Շախմատ» գիտահետազոտական ինստիտուտի գիտաշխատող, դասախոս /ՀՊՄՀ Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոն)

«Շախմատային հանրակրթության սոցիալական ասպեկտների սոցիոլոգիական ուսումնասիրություն»

 

 • Հ. Խալափյան գթ, Հայկական վիրտուալ քոլեջի տնօրեն, «Շախմատ»  գիտահետազոտական ինստիտուտի խորհրդի անդամ)

«Շախմատի ուսուցիչների վերապատրաստման առցանց (Օnline) ծրագիր»

 

 • Ա. Սարգսյան («Շախմատ» գիտահետազոտական ինստիտուտի գիտաշխատող, դասախոս /ՀՊՄՀ Հոգեբանության ամբիոն)

«Շախմատի ուսուցիչների և աշակերտների հուզական ինտելեկտի ուսումնասիրություններ»

 

 • Վ. Սարգսյան Շախմատ»  գիտահետազոտական ինստիտուտի գիտական ծրագրի ղեկավար, դոցենտ, հ գ թ ) 

«Շախմատի դասավանդման ռազմավարության և ուսումնառության ոճերը շախմատի դասերին»

 

 • Ա. Բեջանյան Շախմատ»  գիտահետազոտական ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, հոգեբանության դոկտոր, դասախոս /ՀՊՄՀ Հոգեբանության ամբիոն)                                     

 Շախմատի ուսուցման մոտիվացիան» 

 

 • Զ. Դեմիրչյան («Զաք» ստուդիոյի հիմնադիր-տնօրեն, Երևանի գեղարվեստի ակադեմիայի դասախոս, նկարիչ)   

   «Շախմատային ընկերներ» անիմացիոն մուլտֆիլմի ներկայացում

 

 • Յ Վլադիմիրով (ՖԻԴԵ-ի ՇԿՀ հանձնաժողովի խորհրդական)                                         

  «Շախմատի թագավորություն»   մուլտֆիլմ

 

 • Լ. Բ. Դե Լա Կռուզ (Մադրիդի շախմատի ակադեմիայի տնօրեն)

«Հաշմանդամության սոցիալական մոդելի ընկալումը շախմատի միջոցով․ դպրոցներում կայուն զարգացումների ներդրման մոտեցման մշակում»

 

 • Տ. Օգնեևա Էտյուդ» շախմատի դպրոցի ուսուցիչ)                                                           

 «Շախմատի դասավանդման իմ տեխնոլոգիան»

 

 • Ս. Միսակյան («Շախմատ» գիտահետազոտական ինստիտուտի գիտաշխատող, ՀՊՄՀ Սպորտի և շախմատի ամբիոնի դոցենտ)                                                                                                          ​               

 «Շախմատի և մաթեմատիկայի միջառարկայական կապը»

 

 • Հ. Խաչատրյան («Շախմատ»  գիտահետազոտական ինստիտուտի խորհրդի անդամ, Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի դեկան, դոցենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու)                                             

​​«Շախմատի ուսուցչի վերապատրաստման մոդել Հայաստանում»

 

 • Ա. Չարչյան («Շախմատ»  գիտահետազոտական ինստիտուտի գիտաշխատող, դասախոս /ՀՊՄՀ Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոն)                                                   

 «Շախմատի դասը ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցներում»

 

 • Ռ.   Աղուզումցյան  Շախմատ»  գիտահետազոտական ինստիտուտի խորհրդի անդամ, պրոֆեսոր, հգթ)

«Շախմատը որպես անհատի կրեատիվության զարգացման ճանապարհ»  

 

 • ՎԿարապետյան  Շախմատ»  գիտահետազոտական ինստիտուտի խորհրդի անդամ, հգթ, պրոֆեսոր /ՀՊՄՀ Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոն)                ​

«Դիվերգենտ մտածողության օրինաչափ դրսևորումները շախմատային կարողությունների բացահայտման գործընթացում»

 

 • Մ. Ավետիսյան Շախմատ»  գիտահետազոտական ինստիտուտի  գիտաշխատող, հ․գթ, դոցենտ/ՀՊՄՀ Կիրառական հոգեբանության  ամբիոն)                                                           

 «Կրեատիվության  առանձնահատկությունների զարգացումը»

 

 • Ա. Խաչատրյան Շախմատ»  գիտահետազոտական ինստիտուտի  գիտաշխատող, հգթ, դոցենտ /ՀՊՄՀ Հոգեբանության ամբիոն )

«Շախմատ ուսումնասիրող կրտսեր դպրոցականների ուշադրության հատկությունները»

 

 • Թ. Սարգսյան Շախմատ»  գիտահետազոտական ինստիտուտի  գիտաշխատող)

«Շախմատը և 21-րդ դարի 3 հմտությունները»
Developed by LAB64 LLC